עורכי דין נדלן
מאמרים
חתימה על זכרון דברים בעסקת מקרקעין
תביעה לפינוי מושכר- או: איך להתמודד עם שוכר סורר?
[ בתים משותפים, רישום בית משותף וסכסוכי שכנים (תביעות בפני המפקח/ת על המקרקעין) ]
10 טיפים לדיירים בנושא תמ”א 38
תרמית: מגרש בהרצליה נמכר ללא ידיעת בעליו - מאמר מאת עו"ד גיל מזרחי - פורסם ב- 28.07.14 באתר YNET
הזכויות שהלכו לאיבוד - מאמר מאת עו"ד גיל מזרחי - פורסם באתר YNET
3.5 מיליון ש' בין חברים: עסקת נדל"ן שקרסה – מאמר מאת עו"ד גיל מזרחי- פורסם ב- 6.2.14. באתר YNET
רכישת דירה “יד שניה”
הנדל"ן שלא מניב: שכירות עסקים בדמי מפתח - מאמר מאת עו"ד גיל מזרחי - פורסם ב- 27.1.14 באתר YNET
לא לעולם חוסן – מאמר מאת עו"ד גיל מזרחי - פורסם באתר YNET
רכישת דירה מקבלן
איך קונים דירה מכונס נכסים? – הסיכוי והסיכון
פירוק שיתוף במקרקעין
רישום בית משותף

צור קשר

השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם
שלח

בתים משותפים, רישום בית משותף וסכסוכי שכנים (תביעות בפני המפקח/ת על המקרקעין)

רישום בית משותף

בית משותף הינו מבנה אשר בו לפחות 2 דירות והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים, אחד מפנקסי רישום המקרקעין המתנהלים בלשכת רישום המקרקעין.

הליך רישום בית כבית משותף הינו הליך מורכב ומסובך ועל כן הוא יבוצע בד”כ על ידי עורך דין המתמחה במקרקעין וברישום בתים משותפים. על מנת לרשום בית משותף בפנקס הבתים המשותפים, יש להמציא סדרה של מסמכים ואישורים שונים בחתימות כל בעלי הזכויות (בד”כ מתבצע באמצעות יפוי כוח לעורך הדין המטפל ברישום וזאת על מנת להקל ולמנוע סחבת של הליך הרישום) ובין היתר:

בקשה לרישום בית משותף, נסח טאבו, תשריט הבית המשותף נושא את חותמת הועדה המקומית לתכנון ובניה שהוכן על ידי מהנדס/ אדריכל, צו רישום בית משותף, תקנון הבית המשותף, הסכמה לשמש נציגות זמנית ועוד.

סכסוכי שכנים

תביעות בפני המפקח על המקרקעין תביעות בפני המפקח על המקרקעין מתבררות בפניו מכוח סמכותו המוקנית לו בחוק המקרקעין, התשכ”ט – 1969 ובתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש”ל – 1969.

במסגרת זו, דן המפקח על המקרקעין בסכסוכים הקשורים לבתים משותפים (בתים הרשומים בפנקס הבתים המשותפים) וכן בסכסוכים הקשורים לבתים שאינם רשומים בפנקס הבתים המשותפים אך מטבעם הינם בתים משותפים כהגדרתם (כוללים 2 דירות לפחות).

כלומר, לעניין תביעות בפני המפקח על המקרקעין- בית משותף הינו מבנה אשר בו לפחות 2 דירות.

למפקח סמכויות מקבילות לסמכויות הניתנות לשופט בבית משפט השלום אך הן מוגבלות למספר נושאים מצומצם:

• השתתפות בעלי דירות בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ניהולו והבטחת השירותים לפי דין או נוהג.

• סכסוכים בין בעלי דירות לפי התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין.

• סכסוכים בין בעלי דירות לפי התקנון המוסכם של הבית המשותף נשוא הסכסוך.

• סכסוכים בין בעלי דירות בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת, או לגבי הרכוש המשותף ( תביעה זו אפשר להגיש גם לבית משפט השלום).

• סכסוכים בין בעלי דירות בקשר להרחבת דירה.

• סכסוכים בין בעלי דירות בקשר למתקנים משותפים אחרים לרבות התקנת מעלית.

• התקנת כבלים בהתאם לסעיף 6 כ”ט לחוק הבזק.

• התקנת צלחות לוין בהתאם לס’ 6 נח’ עד סעיף 6 סב’ לחוק הבזק. ההליך בפני המפקח על המקרקעין הינו הליך שתכליתו לסיים מחלוקות בין שכנים ובעלי זכויות במקרקעין משותפים תוך קיצור ההתדיינות, ייעול וחיסכון בזמן וכסף. באופן יחסי להליך דומה בבית משפט השלום, הליך זה נמשך זמן קצר ועל כן, נחשב ליעיל יותר.

ליעוץ נוסף בנוגע להליכים בפני המפקח על המקרקעין - צלצל עכשיו 03-5600008 או צור קשר בפניה מקוונת

*כל האמור לעיל נאמר ללא כל התייחסות מעמיקה ובחינת נסיבות מקרה ספציפי ועובדותיו ואינו מהווה ולא יהווה בעתיד ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה ולא יהווה כל המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. יש לפנות ולהתייעץ עם עו”ד המתמחה בתחום הספציפי ובהתאם לנסיבות המקרה בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול עליו בלבד.